Władysław Bogacki - życiorys cz.1

Urodzony 2.01.1886  - zmarł 10.01.1975 roku.

 

Władysław Bogacki pochodził a rodziny artystycznej. Jego dziadek Adam Bogacki był artystą malarzem, rzeźbiarzem i z zamiłowania ogrodnikiem. Ojciec Władysława , profesor Józef Bogacki był artystą malarzem, ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, studiował również na Akademii Sztuk Pięknych we Wiedniu. Tam zaprzyjaźnił się z Arturem Grottgerem, który w cyklu "Wojna" upamietnił go w obrazie "Losowanie rekrutów" jako młodzieńca-rekruta losującego los podczas branki. ( jeszcze w jednym obrazie  "Sybiracy" który znajduje się jeszcze w Krakowie). Dziadek Adam Bogacki wyrzeźbił slynne popiersie artystki dwóch kontynentów - Heleny Modrzejewskiej. Po odnalezieniu na strychu w 1970 roku po ponad stu latach nie znalazła swojego miejsca w Krakowie, obecnie znajduje się  w USA a natomiast jedyna , wykonana na wniosek córki Władysława Pani Dobrzańskiej kopia zajduje się w naszym Muzeum. Również i - wydane w 1900 roku - "losowanie rekrutów" można obejrzeć w naszym Muzeum.

Matka Władysława, Karolina Bogacka, wielka patriotka, przyjaciółka Anny Helclowej - fundatorki i założycielki zakłądu dla ludzi w podeszłym wieku w Krakowie.

W 1899 roku, Włądysław mając zaledwie 13 lat zostaje sierotą. Młodym i zdolnym chłopcem zaopiekował się przyjaciel rodziny, słynny z zakładania małych parkowych ogródków Doktor Henryk Jordan ( od nazwiska słynne ogródki jordanowskie). Majątek krakowski - dom, dobra rodzinne do 1913 roku są w zarządzie przyjaciela rodziny pełniącego funkcję płatnego zarządcy. Jeszcze w Krakowie Bogacki kończy Szkołą Realną. Bogacki następnie wyrusza do Lwowa i tam studiuje na Politechnice i Uniwersytecie oraz równolegle na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie kierunek nie do końca artystyczny ale do końca związany z Profesorem - matematykę. Państwowa Komisja Egzaminacyjna Uniwersytetu we Lwowie nadała Władysławowi Bogackiemu tytuł profesora. Od 1913 roku do 1966 pracował w charakterze profesora matematyki i geometrii wykreślnej w krakowskich gimnazjach, liceach i technikach.

W czasie okupacji hitlerowskiej prof. Bogacki prowadził w ośrodku tajnego nauczania nr. 3 zajęcia z matematyki i geometrii wykreślnej. Również w swoim domu na ulicy Krowoderskiej spotykał się ze studentami ucząc ich wyżej wymienionych przedmiotów.

Profesor Władysław Bogacki 55 lat pracował jako profesor matematyki. 4 października 1973 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W naszym Muzeum Fotografii w sali nazwanej imieniem Profesora znajdują się wszystkie dokumenty z życia patrona. Indeksy uczelni lwowskich  krakowskiej , świadectwo maturalne, zdjęcia z tamtych czasów, KenKarta z czasów okupacji hitlerowskiej w Krakowie, odznaczenie Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski z dokumentami i inne artefakty z życia.

W następnej części dokładnie opiszę działalność Profesora w okresie II Wojny światowej .

 

 

odwiedziło nas 720400 osób
projekt i wykonanie mmCreation.pl