Sylwester Hawrył - OBRAZ ŚWIATŁA

Kolejny 24 wernisaż mamy za sobą. Tym razem spotkaliśmy się z fotografią tradycyjną. Technika negatyw-ciemnia-pozytyw i właściwa, przygotowana dla potrzeb wystawy oprawa to już od kilku lat bardzo żmudna, wręcz perfekcyjna praca Sylwestra Hawrylewa. Jego autorska wystawa "Obraz Światła" przemawia pięknem czarno-białych zdjęć. Warto było posłuchać opowieści pasjonata ale i ciągle uczącego się fotografa. Powrót do tradycji wykonywania zdjęć negatywowo-pozytywowych jest coraz to modniejszy chociaż, jak oznajmił Sylwester nie należących do rzeczy tanich. Sylwester przyjechał z własną żoną , która o kosztownej pasji męża wolała nie opowiadać. Kolega Hawrył dla Muzeum Fotografii w Janowie Lubelskim a szczególnie dla właściwej ekspozycji oryginalnych i posiadających już ponad 100 lat zdjęć wykonanych przez patrona Profesora Władysława Bogackiego dostarczył 19 specjalnych opraw - passe-portou o wymiarze 40x50 cm. Dziękujemy. 

Również podczas wernisażu Tomasz Garbarczyk mieszkający od wielu lat we Francji otrzymał tytuł Przyjaciela naszej placówki. 59 kolejnych numerów czasopisma "Chasseur d`images" oraz "Le monde de la Photo" powiększyło dość pokażną już bibliotekę muzealną a związaną z fotografią. Cieszy również fakt, że w tych trudnych czasach grono Przyjaciół Muzeum Fotografii się powiększa. Na wernisaż przybyli przedstawiciele Towarzystw Fotograficznych - z Ostrowca Świętokrzyskiego Andrzej Kosikowski oraz z Włodawy - Paweł Piędzio. Dziękuję.

Kolejna wystawa początkiem września - jak wypada na jubileszową 25 - całkowicie inna. A jaka ?

Tajemnica - do początku września zapraszam na "Obraz światła" i spotkanie z twórczością Sylwestra Hawryła.

 

Wystawa "Obraz Światła" jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie jaką rolę w moich obrazach/fotografiach odgrywa światło. Jedynego czynnika bez którego obecności nie jest możliwe, powstanie obrazu fotograficznego. Wystawa składa się dwudziestu trzech fotografii, z których wyróżnić można zapowiedzi siedmiu oddzielnych tematycznie cykli/wystaw, nad którymi pracowałem przez ostatnie pięć lat.Myślę że z tych siedmiu zaprezentowanych tematów wyróżnić mogę cykl który stał się częścią mojej pracy dyplomowej "Kontra" w Lubelskiej szkole fotografii

  

Sylwester Hawrył – pierwszy kontakt z fotografią miał ćwierć wieku temu, od 2004 roku podjął próby z fotografią cyfrową, w 2015 roku rozpoczął naukę w Lubelskiej Szkole Fotografii, w 2016 roku obronił pracy dyplomowej „Kontra”. Od 2015 roku do tworzenia swojej fotografii używa wyłącznie techniki klasycznej (negatyw/pozytyw). W pełni świadomie zrezygnował z cyfrowej techniki obrazowania, uznając tym samym, że obrazy

zarejestrowane w tej formie są pozbawione elementarnej wartości jaką jego zdaniem powinien posiadać prawdziwy obraz fotograficzny.

Uczestniczył w kilku wystawach zbiorowych.

Członek Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego im. Edwarda Hartwiga

Czynnie udziela się w środowisku fotograficznym prowadząc warsztaty i pokazy z

klasycznych technik fotografowania. Od czterech lat prowadzi własną pracownie otwartą dla każdego zainteresowanego pracą klasycznymi technikami fotograficznymi

 

odwiedziło nas 615185 osób
projekt i wykonanie mmCreation.pl