Sylwester Hawrył - OBRAZ ŚWIATŁA

 

Wystawa "Obraz Światła" jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie jaką rolę w moich obrazach/fotografiach odgrywa światło. Jedynego czynnika bez którego obecności nie jest możliwe, powstanie obrazu fotograficznego. Wystawa składa się dwudziestu trzech fotografii, z których wyróżnić można zapowiedzi siedmiu oddzielnych tematycznie cykli/wystaw, nad którymi pracowałem przez ostatnie pięć lat.Myślę że z tych siedmiu zaprezentowanych tematów wyróżnić mogę cykl który stał się częścią mojej pracy dyplomowej "Kontra" w Lubelskiej szkole fotografii

 

 

 

 

Sylwester Hawrył – pierwszy kontakt z fotografią miał ćwierć wieku temu, od 2004 roku podjął próby z fotografią cyfrową, w 2015 roku rozpoczął naukę w Lubelskiej Szkole Fotografii, w 2016 roku obronił pracy dyplomowej „Kontra”. Od 2015 roku do tworzenia swojej fotografii używa wyłącznie techniki klasycznej (negatyw/pozytyw). W pełni świadomie zrezygnował z cyfrowej techniki obrazowania, uznając tym samym, że obrazy

zarejestrowane w tej formie są pozbawione elementarnej wartości jaką jego zdaniem powinien posiadać prawdziwy obraz fotograficzny.

Uczestniczył w kilku wystawach zbiorowych.

Członek Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego im. Edwarda Hartwiga

Czynnie udziela się w środowisku fotograficznym prowadząc warsztaty i pokazy z

klasycznych technik fotografowania. Od czterech lat prowadzi własną pracownie otwartą dla każdego zainteresowanego pracą klasycznymi technikami fotograficznymi

 

odwiedziło nas 432877 osób
projekt i wykonanie mmCreation.pl