Solivar Presov

Na zaproszenie Dyrektora 9 Technicznych Muzeów na Słowacji Eugena Lubanica - Przyjaciela naszego muzeum - spędziliśmy fantastyczny weekend w Muzeum Soli w miejscowości Preszów. W skład otworzonej w 1571 roku wytwórni soli wchodzi 5 obiektów.

1. Szachty z 155 m szybem do wydobywania solanki oczywiście na początku ręcznie , potem poprzez kierat konny - 4 konie i jeden siedzący na krzesełku pracownik.

2. Zasobniki na solankę wydobytą - osiem pojemników kamiennych w sumie na 10 560 litrów.

3. Odparowalniki solanki opalane spływnym z gór drewnem.

4. Składu soli gotowej z "biurowcem"

5. Kościół - baszta z "klopockom" to głośną koładką zapraszającą do rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Cały transport - oprócz kieratu konnego - wykorzystywało naturalny spadek terenu.

Proces pozyskiwania soli znacznie różnił się z tym w Ciechocinku - nie było tężni. Ostatnią sól Preszowską wydobyto w 1986 roku.

Dziękuję Eugenowi za poświęcony czas i za rozmowy. Wkrótce postaramy się wspólnie o prezentację w naszej placówce zaproponowanej wystawy ze Słowacji. I - nie bedzie to wystawa fotograficzna !!!! Może .....

odwiedziło nas 705582 osób
projekt i wykonanie mmCreation.pl